facebook tracking

Vad arbetar ni med på Ekonomiavdelningen?

Ekonomiavdelningen på Platzer ansvarar för redovisning, hyresadministration och verksamhetsuppföljning. Controllergruppen arbetar operativt med fokus på budget, prognos och analys. Gruppen stödjer bland annat verksamheten med beslutsunderlag och arbetar mycket framåtriktat och proaktivt. I vår redovisningsgrupp arbetar, förutom jag, Redovisningsekonomer och Hyresadministratörer. Gruppen ansvarar för den legala redovisningen och exempel på uppgifter som ingår i vårt uppdrag är all fakturahantering, lönehantering, moms- och skattefrågor samt avstämningar - och bokslutsarbete. Inom hyresadministrationen hanteras alla hyresavtal och tillhörande avisering. På ett mer övergripande plan ansvarar vi för koncernredovisningen och arbetar med den finansiella rapporteringen internt såväl som externt ut mot marknaden.

Hur ser din roll ut?

Min roll som redovisningschef innebär att jag har det övergripande ansvaret för koncernredovisningen och arbetar med vår finansiella rapportering såsom framtagande av delårsrapporter och årsredovisning. Som chef planerar jag arbetet inom gruppen så att vi har rätt resurser och jag finns som ett stöd till mina medarbetare. En vanlig dag på jobbet beror mycket på vilken tid på året det är, som alla ekonomiavdelningar påverkas vi av våra rapporteringsrutiner och deadlines. Jag upplever att det finns mycket frihet att planera dagarna utifrån eget huvud och behov i verksamheten.

Hur är det att jobba här?

Det är stort fokus på utveckling inom Platzer som gör att vardagen blir omväxlande och spännande. Det finns hela tiden nya frågeställningar att sätta sig in i vilket är utvecklande och ger mycket energi.

Jag tycker vår företagskultur präglas mycket av hjälpsamhet och glädje – det gör att det är kul att gå till jobbet!

Din bakgrund

Jag är civilekonom och började min yrkesbana inom revisionsbranschen. Innan jag började på Platzer arbetade jag i sex år på ett bolag inom Stena-koncernen som koncernredovisningschef. På Platzer har jag varit sedan januari 2015.

Jobbar du redan på Platzer Fastigheter AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@platzer.se
  • Agneta Frigård
  • Frida Börjesson
  • Karin Pull
  • Michael Albrektson
  • Patrik Lund
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor