Platzer Fastigheter AB logotype

Patrik Lund

Affärsutvecklare

Vad gör en Affärsutvecklare på Platzer?

Vi satsar mycket på att utveckla olika områden i staden, i min roll har jag fokus på just utvecklingen av områden där vi planerar att bygga nytt och förändra stadsbilden. Det kan innebära att jobba fram detaljplaner i samarbete med kommun och övriga samarbetspartners. Vi satsar på långsiktig utveckling och att skapa miljöer där människor vill vistas, arbeta och bo. Vårt fokus är kommersiella fastigheter och i utvecklingsprojekten jobbar vi mycket tillsammans med andra aktörer på marknaden för att skapa attraktiva områden. I rollen som projektchef jobbar jag också med konceptualisering av nyproduktionsprojekt tillsammans med mitt team men också i nära dialog med våra blivande hyresgäster som skall flytta in. Min roll är spännande då den är så bred, jag får möjlighet att jobba med helheten och träffa olika aktörer på marknaden, kunder samt jobba med kollegor inom olika roller.

Vad lockade dig att börja på Platzer?

Ledarskapet och strategin som finns att växa. Kulturen på Platzer kändes lockande, att det finns en stark drivkraft hos medarbetarna och en stor glädje och stolthet för det man gör. Som medarbetare upplever jag även att det finns en bra balans mellan arbete och fritid, jag vill kunna satsa fullt ut på jobbet men samtidigt ha energi att göra det jag vill på fritiden, det får jag möjlighet till här.

Din bakgrund

Jag har en bakgrund som Civilingenjör från Chalmers och har tidigare arbetat inom bygg- och fastighetsbranschen under hela min karriär, senast på NCC PD.

Jobbar du redan på Platzer Fastigheter AB?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@platzer.se