facebook tracking
Avdelning

Fastighetsförvaltning

Connect

Som Fastighetsägare är Fastighetsförvaltning det som utgör själva kärnan i vår verksamhet. Inom Fastighetsförvaltningen jobbar vi för att bibehålla och öka värdet på våra Fastigheter och för våra Hyresgäster. Vi satsar på förtroendefulla kundrelationer och en långsiktigt hållbar förvaltning. Vi är en av de Fastighetsägare som hittills miljöcertifierat flest fastigheter i eget bestånd.
Rent organisatoriskt har vi delat upp Fastighetsförvaltningen i två geografiska Marknadsområden där det finns en ledningsstruktur bestående av Marknadsområdeschefer som är övergripande ansvariga, Fastighetschefer som ansvarar för kommersiella förvaltare samt Drift- och underhållschefer som ansvarar för Tekniska förvaltare och Fastighetsansvariga.

Vår kultur

På Platzer blir du inte en i mängden. Vi är det växande bolaget med det mindre bolagets sammanhållning. Allt vi gör grundar vi i våra kärnvärden:

Frihet under ansvar - hos oss kommer du få frihet att tänka nytt och en verklig möjlighet att påverka.

Öppenhet - för oss innebär öppenhet att dela med sig och att ständigt vara öppna för att förbättra.

Långsiktig utveckling - vi är ett jordnära bolag som lever och andas långsiktig utveckling.

Jobbar du redan på Platzer Fastigheter AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@platzer.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor