Platzer Fastigheter AB logotype

Agneta Frigård

Kommersiell förvaltare – Fastighetsförvaltning

Vad gör du som kommersiell förvaltare?

I min roll har jag resultatansvar för ett antal fastigheter inom Platzers bestånd vilket innebär att det är jag som sätter budget och följer upp fastigheten ekonomiskt. En central del i mitt arbete som kommersiell förvaltare är kundansvaret. Kundansvaret handlar om att hålla en proaktiv dialog med hyresgäster, se till att våra hyresavtal följs och är optimala för bägge parter samt tillsammans med kund se till framtida behov och komma med förslag på utvecklingsmöjligheter. Eftersom det är den kommersiella förvaltaren som har det övergripande ansvaret för fastigheterna ligger det på mig att hela tiden se till möjligheter att utveckla fastigheterna och lokalerna. Det är också jag som ansvarar för att förhandla och omförhandla hyresavtal så att hyresnivåerna är marknadsmässiga och optimala. Något som är helt avgörande för att jag skall lyckas i mitt arbete är att ha ett nära samarbete med det team jag håller ihop kring fastigheten och som, förutom mig, består av tekniska förvaltare och fastighetsansvariga. Inom Platzer finns även en projektutvecklingsavdelning och uthyrningsavdelning som stöttar inom sina respektive specialiteter. Sammanfattningsvis är rollen som kommersiell förvaltare på Platzer väldigt bred och omväxlande, mina dagar fylls av frågor som spänner över allt från ekonomi, teknik och juridik till relationer och samarbete med kunder och kollegor.

Hur är det att jobba här?

Platzer är ett modernt och ungt bolag med mycket nytänk. Något jag fastnade för när jag skulle börja här var vårt kärnvärde ”frihet under ansvar”, detta präglar verkligen Platzer, man tillåts och får vara kreativ. Sedan är rollen som sådan väldigt omväxlande och man får ha mycket kontakt med olika människor vilket jag tycker är väldigt roligt. Utmaningar som vi har framför oss handlar att bli ännu bättre på att samordna oss sinsemellan och att utveckla våra processer så att vi jobbar så optimalt vi bara kan.

Din bakgrund

Jag har en bakgrund inom ekonomi och har jobbat som controller i många år. I fastighetsbranschen har jag varit sedan 1997. Jag fick möjlighet att gå vidare från ekonomirollen till först uthyrning och senare som kundansvarig förvaltare. Jag började på Platzer våren 2016.

Jobbar du redan på Platzer Fastigheter AB?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@platzer.se